Algemene ledenvergadering op 18-11-2014

terug naar overzicht

Dinsdag, 4 november 2014

Dinsdag 18 november 2014 is er een ledenvergadering, om 19.30 uur bij Onder de Hoge Dennen te Witteveen. Komt allen! Agenda alvast inzien? Klik op "Lees verder".

Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging De Brasem Witteveen
Dinsdagavond 18-11-2014 
Aanvang 19.30 uur
Bij Onder De Hoge Dennen te Witteveen

Agenda:
1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2013.

4. Jaarverslag 2014 secretaris.

5. Jaarverslag 2014 penningmeester.

6. Begroting 2015.

7. Verslag kascommissie 204.

8. Bestuursverkiezing:
    Aftredend en niet herkiesbar: Rob Zwetsloot.

9. Vaststellen contributie 2015.

10. Wijzigingen wedstrijden.

11. Presentatie wedstrijdrooster 2015.

12. Vaststellen datum algemene ledenvergadering 2015.

13. Rondvraag.

14. Sluiting met aansluitend prijsuitreiking.

(N.b. er wordt met nadruk op gewezen dat ten aanzien van in de rondvraag aan de orde gestelde punten geen stemming kan plaatsvinden).


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies