Vergunningen

De jeugd krijgt een Jeugdvispas welk recht geeft op vissen met twee hengels en op roofvis in de wateren in heel Nederland welke zijn vermeld in de bijgevoegde lijst van viswateren.

De junior krijgt een Vispas welk recht geeft op vissen met twee hengels en op roofvis in de wateren in heel Nederland welke zijn vermeld in de bijgevoegde lijst van viswateren.

De senior krijgt een Vispas welk recht geeft op vissen met twee hengels en op roofvis in de wateren in heel Nederland welke zijn vermeld in de bijgevoegde lijst van viswateren.

Boven vermelde categorieën hebben dus geen andere vergunningen meer nodig.

De Kleine vispas is voor vissers die met één hengel vissen met aangewezen aassoorten in openbaar vaarwater en is vergelijkbaar met de tot voorheen verkrijgbare sportvisakte.

Lidmaatschap en contributie:
Uw lidmaatschap van HSV De Brasem te Witteveen en de daarbij horende Vispas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. U bent aan HSV De Brasem vooraf contributie verschuldigd. Deze contributie word in oktober via automatische incasso geïnd. De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe vispas vóór 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft. De zogenaamde Vispas word op naam verstrekt en is gekoppeld aan onze ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap en wijzigingen persoonlijke gegevens:
Wilt u uw lidmaatschap bij HSV De Brasem opzeggen en géén vispas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar/seizoen opzeggen. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan bent u alsnog de contributie verschuldigd. Neemt u desondanks de vispas vóór 1 januari niet af, dan wordt de vispas teruggestuurd naar het federatiekantoor en betaalt u € 5,50 extra inschrijfgeld wanneer u in de loop van het jaar weer lid wil worden van HSV De Brasem. Overige mutaties zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vóór 1 oktober doorgeven.

Royement:
Hebt u vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar uw lidmaatschap niet opgezegd of uw vispas vóór 1 januari van het nieuwe jaar/seizoen niet afgenomen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om u als lid te royeren. Dit houdt in dat er een vermelding in de database van de vereniging en de federatie komt te staan dat u nog contributie verschuldigd bent aan HSV De Brasem. Dit royement wordt pas opgeheven als u zich opnieuw aanmeld bij HSV De Brasem om lid te worden met bijbetaling van extra administratiekosten. Wilt u lid worden van een andere vereniging, dan is dat alleen mogelijk als u de nog openstaande contributie aan HSV De Brasem voldoet om het royement op te heffen. Mocht u nog vragen hebben, verzoek ik u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze ledenadministrateur, Tel: 0612893719.

Het Visblad
Het is mogelijk om via de vereniging een voordelig abonnement af te sluiten op Het Visblad.
Je ontvangt het blad dan via de post 1 x per maand, kosten: € 9,00 per jaar.
Opzeggen voor 1 oktober, tevens stopt het abonnement bij opzegging van het lidmaatschap van de vereniging.